Антимонопольне

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Закон України Про захист економічної конкуренції
2 Закон України Про захист від недобросовісної конкуренції
3 Розпорядження АМКУ Про затвердження Положення про порядок
подання заяв до Антимонопольного комітету
України про попереднє отримання дозволу
на концентрацію суб’єктів господарювання
(Положення про концентрацію)
4 Розпорядження АМКУ Порядок
складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій
5 Розпорядження АМКУ Типові вимоги
до узгоджених дій суб’єктів господарювання стосовно спільних науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських робіт, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу органів Антимонопольного комітету України
6 Розпорядження АМКУ Правила
розгляду заяв і справ про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
(Правила розгляду справ)
7 Розпорядження АМКУ Положення
про порядок подання заяв до Антимонопольного
комітету України про попереднє отримання дозволу
на концентрацію суб’єктів господарювання
(Положення про концентрацію)
8 Розпорядження АМКУ Положення
про порядок подання заяв до органів
Антимонопольного комітету України про
надання дозволу на узгоджені дії
суб’єктів господарювання
9 Розпорядження АМКУ Типові вимоги до узгоджених дій суб’єктів
господарювання для загального звільнення
від попереднього одержання дозволу органів
Антимонопольного комітету України на узгоджені
дії суб’єктів господарювання
10 Розпорядження АМКУ Про затвердження Типових вимог до узгоджених
дій суб’єктів господарювання про спеціалізацію
виробництва, дотримання яких дозволяє
здійснювати ці узгоджені дії без дозволу
органів Антимонопольного комітету України
11 Розпорядження АМКУ Про затвердження Типових вимог
до створення господарської асоціації
для загального звільнення від попереднього
одержання дозволу органів Антимонопольного
комітету України на її створення
12 Розпорядження АМКУ Про затвердження Вимог до порядку подання та оформлення заяви та
документів, що до неї додаються, на надання Кабінетом Міністрів
України дозволу суб’єктам господарювання на узгоджені дії,
концентрацію, на які Антимонопольний комітет України не надав
дозволу
13 Розпорядження АМКУ Методика
визначення монопольного (домінуючого) становища
суб’єктів господарювання на ринку
14 Розпорядження АМКУ Положення
про порядок проведення перевірок додержання
законодавства про захист економічної конкуренції