Банківська діяльність

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Закон України Про банки і банківську діяльність
2 Постанова НБУ Інструкція
про порядок відкриття, використання і закриття
рахунків у національній та іноземних валютах
3 Декрет Кабінету міністрів України Про систему валютного регулювання
і валютного контролю
5 Постанова НБУ Положення
про порядок емісії спеціальних платіжних засобів
і здійснення операцій з їх використанням
6 Закон України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні
7 Закон України Про Національний банк України
8 Закон України Про порядок здійснення розрахунків
в іноземній валюті
9 Постанова НБУ Положення
про порядок та умови торгівлі іноземною валютою
10 Постанова НБУ Інструкція
про ведення касових операцій банками в Україні
11 Постанова НБУ Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою
12 Лист НБУ Про застосування вимог постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013 № 210
13 Постанова НБУ Правила
здійснення за межі України та в Україні
переказів фізичних осіб за поточними валютними
неторговельними операціями та їх виплати в Україні
14 Лист НБУ Про договірне списання
15 Постанова НБУ Правила
організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
16 Постанова НБУ Інструкція
про міжбанківський переказ коштів в Україні
в національній валюті
17 Указ Президента Про застосування штрафних санкцій за порушення норм
з регулювання обігу готівки
в національній валюті
18 Постанова НБУ Інструкція
про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України
19 Лист НБУ Роз’яснення щодо практичного застосування нормативно-правового акта Національного банку України 
20 Постанова НБУ Про регламент роботи СЕП
21 Закон України Інструкція
про переміщення готівки і банківських металів
через митний кордон України
22 Постанова НБУ Положення
про порядок реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів
23 Постанова НБУ Положення
про порядок отримання резидентами кредитів,
позик в іноземній валюті від нерезидентів
і надання резидентами позик в іноземній
валюті нерезидентам
24 Постанова НБУ Положення
про порядок видачі Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами
(юридичними та фізичними особами) валютних
цінностей на рахунках за межами України
25 Постанова НБУ Положення
про організацію операційної діяльності
в банках України
26 Постанова НБУ Інструкція
про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України
27 Постанова НБУ Порядок
відкриття та використання коштів за поточними рахунками міжнародних фінансових організацій, що відкриваються в уповноважених банках
28 Постанова НБУ Інструкція
з організації інкасації коштів та перевезення
валютних цінностей у банківських установах в Україні
29 Закон України Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму
30 Постанова НБУ Правила
зберігання, захисту, використання
та розкриття банківської таємниці
31 Розпорядження НКЦПФР Положення
про здійснення фінансового моніторингу
фінансовими установами
32 Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
33 Постанова НБУ Порядок
визначення строку та умов завершення імпортної
операції без увезення товару на територію України
34 Постанова НБУ Положення
про процентну політику Національного банку України
35 Постанова НБУ Положення
про порядок здійснення банками України
вкладних (депозитних) операцій з юридичними і
фізичними особами
36 Лист НБУ Роз’яснення з питань здійснення
ідентифікації клієнтів банків
37 Наказ МінДоходів Порядок
подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів
38 Лист НБУ Щодо здійснення касових
операцій банками в Україні
39 Лист НБУ Роз’яснення з питань фінансового моніторингу
40 Лист НБУ Роз’яснення щодо порядку
відкриття рахунків фізичним особам,
які провадять незалежну професійну діяльність
41 Постанова НБУ Положення
про порядок застосування ст.16 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93
«Про систему валютного регулювання і валютного
контролю»
42 Наказ МінДоходів Порядок
подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів
43 Лист НБУ Роз’яснення щодо практичного
застосування окремих вимог порядку
проведення валютно-обмінних операцій