Банкрутство

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
2 Постанова ПВСУ Про судову практику в справах про банкрутство
3 Лист НБУ Про відкриття рахунків ліквідаторам
4 Лист ВГСУ Про Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
5 Рішення ФГВФО Положення
про виведення неплатоспроможного банку з ринку
6 Наказ Мінагрополітики України Порядок
організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків
7 Наказ Мін’юст України Порядок
оприлюднення відомостей, які підлягають розміщенню на веб-сайті державного органу з питань банкрутства
8 Наказ Мін’юст України Порядок
отримання державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юридичними особами та повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців щодо припинення, санації та банкрутства юридичної особи
9 Постанова ВГСУ Положення про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство
10 Постанова ВГСУ Положення про порядок офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство
11 Наказ Мін’юст України Про встановлення розміру плати за пошук у
Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство,
інформації з видачею про це витягу
12 Наказ Мін’юст України Порядок
контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
13 Наказ Мін’юст України Опис
посвідчення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
14 Наказ Мін’юст України Опис
печатки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
15 Наказ Мін’юст України Порядок
організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків
16 Наказ Мін’юст України Порядок
проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства
17 Постанова Кабінету міністрів України Про залучення організацій та спеціалістів до забезпечення здійснення повноважень державного органу з питань банкрутства
18 Наказ Мін’юст України Перелік
обов’язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
19 Наказ Мін’юст України Порядок
подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації)
20 Наказ Мін’юст України Про деякі питання ведення і подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) статистичної звітності, оперативної звітності та інформації про свою діяльність
21 Наказ Мін’юст України Порядок
присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам)
22 Наказ Мін’юст України Правила
організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
23 Постанова Кабінету міністрів України Про реалізацію статті 85 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
24 Наказ Мін’юст України Про затвердження Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство та вимог щодо їх розроблення
25 Наказ ФДМУ Порядок
організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Фонду державного майна України, та господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації
26 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
погодження умов і порядку проведення санації державних підприємств до порушення провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування
27 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів
28 Наказ ФДМУ Порядок
погодження планів санації, мирових угод
і переліків ліквідаційних мас
29 Наказ Мін’юст України Положення
про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)