Будівельна сфера

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Закон України Про архітектурну діяльність
2 Закон України Про основи містобудування
3 Постанова Кабінету міністрів України Порядок виконання підготовчих робіт
5 Наказ МінРегіон Порядок розроблення проектної документації на будівництво об’єктів
6 Постанова Кабінету міністрів України Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи
7 Постанова Кабінету міністрів України Порядок здійснення авторського нагляду під час
будівництва об’єкта архітектури
8 Закон України Про відповідальність за правопорушення
у сфері містобудівної діяльності
9 Постанова Кабінету міністрів України Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності
10 Постанова Кабінету міністрів України Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві
11 Закон України Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів)
застарілого житлового фонду
12 Закон України Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва
13 Закон України Про будівельні норми
14 Закон України Про регулювання містобудівної діяльності
15 Постанова Кабінету міністрів України Технічний регламент
будівельних виробів, будівель і споруд
16 Постанова Кабінету міністрів України Перелік центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будівництві
17 Постанова Кабінету міністрів України Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві
18 Постанова Кабінету міністрів України Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
19 Постанова Кабінету міністрів України Порядок застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій,
та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу
20 Постанова Кабінету міністрів України Порядок проведення експертизи містобудівної документації
21 Постанова Кабінету міністрів України Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю
22 Постанова Кабінету міністрів України Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури
23 Постанова Кабінету міністрів України Порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні
24 Постанова Кабінету міністрів України Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами
25 Постанова Кабінету міністрів України Порядок віднесення об’єктів будівництва до IV і V категорій складності
26 Положення ДержКомБуд Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд
27 Постанова Кабінету міністрів України Положення про містобудівний кадастр
28 Наказ МінРегіон Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж
29 Указ Президента Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України
30 Наказ ДержКомБуд Правила обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них
31 Наказ ДержКомБуд Інструкуія про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
32 Наказ МінРегіон Критерії, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва
33 Наказ МінРегіон Порядок розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту