Бухгалтерія

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні
2 Постанова НБУ План
рахунків бухгалтерського обліку банків України
3 Постанова НБУ Інструкція
про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку банків України
5 Наказ МінФін України Положення
про документальне забезпечення записів
у бухгалтерському обліку
6 Постанова НБУ Положення про організацію бухгалтерського обліку
та звітності в банках України
7 Наказ МінФін України Порядок
проведення оцінки виконання головним бухгалтером
бюджетної установи своїх повноважень
8 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі,
знищення (псування) матеріальних цінностей
9 Постанова Кабінету міністрів України Перелік товарів, не дозволених
для виплати заробітної плати натурою
10 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
обчислення середньої заробітної плати
11 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
12 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
подання фінансової звітності
13 Закон України Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування
14 Закон України Про аудиторську діяльність
15 Закон України Про ціни і ціноутворення
16 Постанова Кабінету міністрів України Перелік
достатніх підстав, які надають податковим органам
право на проведення документальної позапланової
виїзної перевірки платника податку на додану
вартість для визначення достовірності
нарахування бюджетного відшкодування
такого податку
17 Постанова Кабінету міністрів України Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів
18 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі,
знищення (псування) матеріальних цінностей
19 Наказ МінФін Інструкція
по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів
та розрахунків
20 Наказ МінФін Інструкція
про порядок реєстрації виданих, повернутих і
використаних довіреностей на одержання цінностей
21 Наказ Держкомстат України Інструкція
зі статистики заробітної плати
22 Наказ Держкомстат України Інструкція
зі статистики кількості працівників
23 Наказ Мінпаливенерго України Інструкція
про порядок приймання, транспортування,
зберігання, відпуску та обліку нафти
і нафтопродуктів на підприємствах
і організаціях України
24 Наказ МЗЕЗторг України Інструкція
про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах
роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного
господарства
25 Наказ МЗЕЗторг України Інструкція
про порядок позначення роздрібних цін на товари
народного споживання в підприємствах роздрібної
торгівлі та закладах ресторанного господарства
26 Наказ Держгірпромнагляд Положення
про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту
27 Наказ Держгірпромнагляд Норми
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
загальних професій різних галузей промисловості
28 Закон України Про визначення розміру збитків, завданих підприємству,
установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням),
недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння та валютних цінностей
29 Постанова Кабінету міністрів України Про порядок виплати та розміри
грошових компенсацій на бензин, ремонт і
технічне обслуговування автомобілів та
на транспортне обслуговування
30 Постанова Кабінету міністрів України Перелік
заходів та засобів з охорони праці,
витрати на здійснення та придбання яких
включаються до витрат