Цивільні Постанови ПВСУ

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Постанова ВСУ Про судову практику у справах про контрабанду
та порушення митних правил
2 Постанова ВСУ Про практику застосування судами законодавства
про оплату праці
3 Постанова ВСУ Про практику застосування судами України
законодавства у справах про деякі злочини
проти безпеки дорожнього руху та експлуатації
транспорту, а також про адміністративні
правопорушення на транспорті
4 Постанова ВСУ Про практику розгляду судами скарг на рішення,
дії або бездіяльність органів і посадових осіб
державної виконавчої служби та звернень учасників
виконавчого провадження
5 Постанова ВСУ Про практику застосування судами земельного
законодавства при розгляді цивільних справ
6 Постанова ВСУ Про окремі питання, що виникають
при застосуванні судами положень ст. 276
Кодексу України про адміністративні
правопорушення
7 Постанова ВСУ Про практику застосування судами законодавства, яким
передбачені права потерпілих від злочинів
8 Постанова ВСУ Про деякі питання застосування законодавства
про відповідальність за ухилення від сплати
податків, зборів, інших обов’язкових платежів
9 Постанова ВСУ Про окремі питання застосування судами України
законодавства про пенсійне забезпечення
військовослужбовців (крім військовослужбовців
строкової служби), осіб начальницького
і рядового складу органів внутрішніх справ
та деяких інших осіб
10 Постанова ВСУ Про застосування судами окремих норм
Сімейного кодексу України при розгляді
справ щодо батьківства, материнства
та стягнення аліментів
11 Постанова ВСУ Про практику застосування судами цивільного
процесуального законодавства при розгляді
заяв про забезпечення позову
12 Постанова ВСУ Про практику застосування судами
законодавства при розгляді справ
про усиновлення і про позбавлення
та поновлення батьківських прав
13 Постанова ВСУ Про практику застосування судами
законодавства при розгляді справ
про право на шлюб, розірвання шлюбу,
визнання його недійсним
та поділ спільного майна подружжя
14 Постанова ВСУ Про незалежність судової влади
15 Постанова ВСУ Про деякі питання практики розгляду
спорів, пов’язаних з обігом векселів
16 Постанова ВСУ Про судову практику у справах про спадкування
17 Постанова ВСУ Про деякі питання, що виникають
у судовій практиці щодо позовів
до органів суддівського самоврядування
18 Постанова ВСУ Про судову практику розгляду цивільних справ
в апеляційному порядку
19 Постанова ВСУ Про судове рішення у цивільній справі
20 Постанова ВСУ Про судову практику у справах про захист
гідності та честі фізичної особи,
а також ділової репутації
фізичної та юридичної особи
21 Постанова ВСУ Про застосування норм
цивільного процесуального законодавства
при розгляді справ у суді першої інстанції
22 Постанова ВСУ Про застосування норм
цивільного процесуального законодавства,
що регулюють провадження
у справі до судового розгляду
23 Постанова ВСУ Про деякі питання, що виникають у судовій практиці при прийнятті до провадження адміністративних судів
24 Постанова ВСУ Про судову практику розгляду
цивільних справ про визнання
правочинів недійсними
25 Постанова ВСУ Про застосування судами норм законодавства
у справах про захист авторського
права і суміжних прав