Екологія

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Закон України Про охорону навколишнього природного середовища
2 Закон України Про Основні засади (стратегію)
державної екологічної політики України
на період до 2020 року «
3 Закон України Про охорону атмосферного повітря
4 Закон України Про відходи
«
5 Закон України Про природно-заповідний фонд України
6 Закон України Про тваринний світ
7 Закон України Про охорону земель
8 Закон України Про державний контроль за використанням
та охороною земель
9 Закон України Про землеустрій
10 Закон України Про пестициди і агрохімікати
11 Закон України Про перевезення небезпечних вантажів
12 Закон України Про металобрухт
13 Закон України Про регулювання містобудівної діяльності
14 Закон України Про екологічну експертизу
15 Закон України «Про Червону книгу України
«
16 Закон України Про захист тварин від жорстокого поводження
17 Закон України Про мисливське господарство та полювання
18 Закон України Про рибне господарство, промислове рибальство
та охорону водних біоресурсів
19 Закон України Про природно-заповідний фонд України
20 Закон України Про благоустрій населених пунктів
21 Закон України Про мораторій на проведення суцільних рубок
на гірських схилах в ялицево-букових лісах
Карпатського регіону
22 Закон України Про утилізацію транспортних засобів
23 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
видачі дозволів на імпорт та
експорт зразків видів дикої фауни і
флори, сертифікатів на пересувні виставки,
реекспорт та інтродукцію з моря зазначених
зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції
про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і
флори, що перебувають під загрозою зникнення
24 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
видачі дозволу на проведення
заходів із залученням тварин
25 Постанова Кабінету міністрів України Положення
про порядок видачі дозволів на спеціальне
використання природних ресурсів
26 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення
побічних лісових користувань в лісах України «
27 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах
28 Постанова Кабінету міністрів України Положення
про Зелену книгу України.
29 Постанова Кабінету міністрів України Санітарні правила в лісах України
30 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
спеціального використання лісових ресурсів
31 Постанова Кабінету міністрів України Правила
поліпшення якісного складу лісів
32 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження такс
для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання)
або знищення цінних видів водних біоресурсів
33 Постанова Кабінету міністрів України Порядок

надання спеціальних дозволів на користування надрами

34 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
проведення перевірки екологічних
показників нафтопродуктів, які реалізуються
шляхом оптової та роздрібної торгівлі
35 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
ведення державного обліку в галузі
охорони атмосферного повітря
36 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
проведення та оплати робіт, пов’язаних з
видачею дозволів на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами, обліку підприємств, установ,
організацій та громадян — підприємців, які
отримали такі дозволи
37 Постанова Кабінету міністрів України Правила
охорони поверхневих вод від забруднення
зворотними водами «
38 Постанова Кабінету міністрів України Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку
39 Постанова Кабінету міністрів України Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації
відходів як вторинної сировини
40 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
ведення державного обліку та паспортизації відходів
41 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
ведення реєстру об’єктів утворення,
оброблення та утилізації відходів
42 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Порядку
виявлення та обліку безхазяйних відходів
43 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
ведення реєстру місць видалення відходів
44 Постанова Кабінету міністрів України Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду»
45 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики
45 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
залучення громадськості до обговорення питань
щодо прийняття рішень, які можуть впливати
на стан довкілля «
46 Конвенція Конвенція
про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори,
що перебувають під загрозою зникнення
(укр/рос)
47 Наказ Мінприроди України Положення
про державну екологічну інспекцію в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі»
48 Наказ Мінприроди України Про запровадження форм
документації підрозділів інструментально- лабораторного контролю
Держекоінспекції України та її територіальних органів
49 Наказ Мінприроди України Правила і Норми
утримання дельфінів в умовах неволі»
50 Наказ Мінприроди України Порядок
організації та проведення перевірок суб’єктів
господарювання щодо дотримання вимог
природоохоронного законодавства «
51 Наказ Мінприроди України Про затвердження уніфікованих
форм актів перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства,
що містять перелік питань для здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю)
52 Наказ Мінприроди України Порядок
проведення упорядкування мисливських угідь
53 Наказ Мінприроди України Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин
54 Наказ Мінприроди України Порядок
визначення територій для охорони та відтворення
мисливських тварин (відтворювальних ділянок)
55 Наказ Мінприроди України Інструкція
про порядок видачі дозволів на добування (збирання) видів
тварин і рослин, занесених до Червоної книги України
56 Наказ Держкомлісгосп України Правила
рубок головного користування «
57 Наказ Мінбуд України Правила
утримання зелених насаджень
у населених пунктах України «
58 Наказ Держкомлісгосп України Правила пожежної безпеки в лісах України
59 Наказ Мінекобезпеки України Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України
60 Наказ Мінприроди України Інструкція про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
61 Наказ Мінприроди України Інструкція про зміст та складання документації державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України
62 Наказ Мінприроди України Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах
63 Наказ Мінприроди України Інструкція про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів
64 Наказ Держкомрибгосп Інструкція про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів
та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах «
65 Наказ Держкомрибгосп Правила промислового рибальства в рибогосподарських
водних об’єктах України
66 Наказ Мінагрополітики Порядок штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання
67 Наказ Держкомрибгосп Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря
68 Наказ Держкомстат України Інсрукція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-екологічні витрати «»Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі»»
«
69 Наказ Держкомстат України Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N ПОД-2 «»Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря»»
«
70 Наказ МОНПС Правила технічної експлуатації установок очистки газу
71 Наказ МОНПС Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів
72 Наказ Мінприроди України Інсрукція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців
73 Наказ Держжитлокомунгосп України Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України
74 Наказ Мінжитлокомунгосп Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України
75 Наказ Мінприроди України Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ «»Облік відходів та пакувальних
матеріалів і тари»»
76 Наказ Держбуд Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України
77 Наказ МОНПС Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами
78 Наказ Мінекобезпеки України Про затвердження форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання
79 Наказ Мінекобезпеки України Інструкція про зміст і складання паспорта
місць видалення відходів
«
80 Наказ Мінприроди України Порядок
погодження природоохоронними органами матеріалів
щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок
81 Наказ Мінекоресурсів Положення
про громадських інспекторів з охорони довкілля
82 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Санітарних правил
в лісах України
83 Наказ Мінекобезпеки України Методика
визначення розмірів шкоди, зумовленої
забрудненням і засміченням земельних ресурсів
через порушення природоохоронного законодавства
84 Наказ Мінекобезпеки України Положення
про порядок обчислення розміру відшкодування та
сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення
із суден, кораблів та інших плавучих засобів
територіальних і внутрішніх морських вод України
85 Наказ Мінприроди України Методика
розрахунку розмірів відшкодування збитків,
які заподіяні державі в результаті
наднормативних викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
86 Постанова Кабінету міністрів України Методика
визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок
самовільного зайняття земельних ділянок, використання
земельних ділянок не за цільовим призначенням,
зняття ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту) без спеціального дозволу
«
87 Наказ Мінприроди України Методика
розрахунку розмірів відшкодування збитків,
заподіяних державі внаслідок порушення
законодавства про охорону
та раціональне використання водних ресурсів
88 Наказ Мінприроди України Методика
визначення розмірів відшкодування збитків,
заподіяних державі внаслідок
самовільного користування надрами
89 Постанова Кабінету міністрів України Про розмір компенсації за
незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і
рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за
знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)
90 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд
91 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження такс
для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання)
або знищення цінних видів водних біоресурсів
92 Постанова Кабінету міністрів України Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів
93 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження такс для обчислення
розміру шкоди, заподіяної лісу