Інформація, Інтернет, Документообіг

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Закон України Про інформацію
2 Закон України Про захист інформації
в інформаційно-телекомунікаційних системах
3 Закон України Про електронні документи та електронний
документообіг
5 Закон України Про електронний цифровий підпис
6 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
застосування електронного цифрового підпису органами
державної влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями
державної форми власності
7 Закон України Про державну таємницю
8 Закон України Про Національний архівний фонд та архівні установи
9 Закон України Про обов’язковий примірник документів
10 Лист МінЮст Щодо складання договорів, первинних документів російською мовою
11 Закон України Про науково-технічну інформацію
12 Закон України Про доступ до публічної інформації
13 Закон України Про інформаційні агентства
14 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
засвідчення наявності електронного документа
(електронних даних) на певний момент часу
15 Закон України Про захист суспільної моралі
16 Постанова Кабінету міністрів України Типова Інструкція
з діловодства у центральних органах виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органах виконавчої влади
17 Постанова Кабінету міністрів України Типовий порядок
здійснення електронного документообігу
в органах виконавчої влади
18 Постанова Кабінету міністрів України Інструкція
про порядок обліку, зберігання і використання
документів, справ, видань та інших матеріальних
носіїв інформації, які містять службову інформацію
19 Закон України Про телекомунікації
20 Рішення НацКом зв’язку Основні вимоги
до договору про надання телекомунікаційних послуг
21 Постанова Кабінету міністрів України Правила
надання та отримання телекомунікаційних послуг
22 Закон України Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації
23 Закон України Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні
24 Закон України Про телебачення і радіомовлення
25 Закон України Про державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів
26 Закон України Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні
27 Закон України Про рекламу
28 Постанова Кабінету міністрів України Типові правила
розміщення зовнішньої реклами
29 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу