Інвестиційне законодавство

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Закон України Про інвестиційну діяльність
2 Закон України Про режим іноземного інвестування
3 Роз’яснення МінЮст Інвестиційне законодавство: стан, проблеми, перспективи
4 Закон України Про захист іноземних інвестицій на Україні
5 Закон України Про усунення дискримінації в оподаткуванні
суб’єктів підприємницької діяльності,
створених з використанням майна та коштів
вітчизняного походження
6 Закон України Про режим іноземного інвестування
7 Закон України Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон
8 Закон України Про інститути спільного інвестування
9 Закон України Про спеціальний режим інноваційної діяльності
технологічних парків
10 Закон України Про інноваційну діяльність
11 Закон України Про холдингові компанії в Україні
12 Закон України Про регулювання містобудівної діяльності
13 Закон України Про концесії
14 Закон України Про угоди про розподіл продукції
15 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання
16 Закон України Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів
за принципом «єдиного вікна»
17 Закон України Про державно-приватне партнерство
18 Конвенція Конвенція
про порядок вирішення інвестиційних спорів
між державами та іноземними особами
19 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Положення про порядок
державної реєстрації договорів (контрактів)
про спільну інвестиційну діяльність за
участю іноземного інвестора
20 Розпорядження Кабінету міністрів України Про схвалення Концепції створення
індустріальних (промислових) парків