Корпоративні відносини

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Кодекс Господарський кодекс України
2 Кодекс Цивільний кодекс України
3 Закон України Про акціонерні товариства
4 Закон України Про господарські товариства
5 Класифікатор Класифікатор видів економічної діяльності
6 Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців
7 Рішення НКЦПФР Положення
про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств
8 Рішення НКЦПФР Порядок
збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства
9 Наказ МінЮст Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь
10 Наказ МінЮст Порядок
зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців
11 Рішення НКЦПФР Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
12 Рішення НКЦПФР Порядок
нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств
13 Рішення НКЦПФР Порядок
переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред’явника в іменні акції
14 Декрет Кабінету міністрів України Про впорядкування діяльності суб’єктів
підприємницької діяльності, створених
за участю державних підприємств
15 Закон України Щодо застосування нотаріусами положень Закону України «»Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»
16 Постанова ВСУ Про практику розгляду судами корпоративних спорів