Медицина

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Наказ МОЗ Основи законодавства України про охорону здоров’я
2 Наказ МОЗ Про протидію захворюванню на туберкульоз
3 Наказ МОЗ Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори
4 Наказ МОЗ Про психіатричну допомогу
5 Наказ МОЗ Про лікарські засоби
6 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту
7 Наказ МОЗ Порядок організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі
8 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
надання медичної допомоги хворим на туберкульоз особам, взятим під варту, чи які тримаються в установах виконання покарань
9 Наказ МОЗ Про екстрену медичну допомогу
10 Конвенція Конвенція
Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я
11 Наказ МОЗ Про державну систему біобезпеки при створенні,
випробуванні, транспортуванні та використанні
генетично модифікованих організмів
12 Наказ МОЗ Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112
13 Постанова Кабінету міністрів України Перелік
платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах
14 Постанова Кабінету міністрів України Типове положення
про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
15 Постанова Кабінету міністрів України Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування
16 Постанова Кабінету міністрів України Перелік
професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам

17 Постанова Кабінету міністрів України Положення
про електронний реєстр пацієнтів
18 Постанова Кабінету міністрів України Положення про контроль
за відповідністю імунобіологічних препаратів,
що застосовуються в медичній практиці, вимогам
державних та міжнародних стандартів
19 Постанова Кабінету міністрів України Порядок здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну
20 Постанова Кабінету міністрів України Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів
21 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою
22 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження нормативів харчування в державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах (крім протитуберкульозних)
23 Постанова Кабінету міністрів України Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події
24 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження переліку водних об’єктів,
що відносяться до категорії лікувальних
25 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій
26 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
ліцензування діяльності, пов’язаної
з обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів
27 Розпорядження Кабінету міністрів України Про забезпечення системи екстреної медичної допомоги телекомунікаційним ресурсом
28 Наказ МОЗ Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів
29 Наказ МОЗ Порядок
розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб
30 Наказ МОЗ Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 140-5/о «Медична карта огляду осіб для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я»
31 Наказ МОЗ Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 105/о «Журнал реєстрації судово-психіатричних експертиз»
32 Наказ МОЗ Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 104/о «Висновок комісії лікарів-психіатрів щодо особи, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру
33 Наказ МОЗ Інструкція зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров’я
34 Наказ МОЗ Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 052/о «Карта профілактичних флюорографічних досліджень»
35 Наказ МОЗ Порядок ввезення на територію України незареєстрованих медичної техніки та виробів медичного призначення
36 Наказ МОЗ Порядок забору та тимчасового зберігання пуповинної (плацентарної) крові та/або плаценти
37 Наказ МОЗ Правила виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках
38 Наказ МОЗ Положення
про відділення (кабінет) спортивної медицини
39 Наказ МОЗ Положення
про лікарсько-фізкультурний диспансер (центр спортивної медицини)
40 Наказ МОЗ Про систему надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні
41 Наказ МОЗ Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах
42 Наказ МОЗ Державні санітарні норми та правила
«Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу»
43 Наказ МОЗ Гігієнічні вимоги до дієтичних добавок
44 Наказ МОЗ Методика
розрахунку розподілу рівнів електромагнітного поля
45 Постанова Кабінету міністрів України Порядок видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання
46 Наказ МОЗ Порядок
організації системи лікувального харчування хворих у закладах охорони здоров’я
47 Наказ МОЗ Інструкція
з організації лікувального харчування у закладах охорони здоров’я
48 Наказ МОЗ Інструкція зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров’я
49 Наказ МОЗ Інструкція з виготовлення, використання та забезпечення якості компонентів крові
50 Наказ МОЗ Порядок транспортування новонароджених дітей високого перинатального ризику в Україні
51 Наказ МОЗ Порядок
видачі висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про наявність у батька, матері дитини тривалої хвороби, яка перешкоджає виконанню батьківських обов’язків
52 Наказ МОЗ Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів
53 Постанова Кабінету міністрів України Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності
з виробництва лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі лікарськими засобами
54 Наказ МОЗ Порядок державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення
55 Наказ МОЗ Про затвердження форми та опису реєстраційного
посвідчення на лікарський засіб
56 Наказ МОЗ Правила виписування рецептів
та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби
медичного призначення, Порядку відпуску лікарських
засобів і виробів медичного призначення з аптек
та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок
зберігання, обліку та знищення рецептурних
бланків та вимог-замовлень
57 Наказ МОЗ Порядок
проведення екстреної постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції у працівників при виконанні професійних обов’язків
58 Наказ МОЗ Про організацію профілактики
внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах
59 Наказ МОЗ Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування
60 Наказ МОЗ Інструкція
з профілактики внутрішньолікарняного та професійного
зараження ВІЛ-інфекцією