Військова сфера

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Закон України Про військовий обов’язок і військову службу
2 Наказ Міноборони України Положення
про військово-лікарську експертизу
в Збройних Силах України
3 Указ Президента України Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2014 році
4 Закон України Статут внутрішньої служби
Збройних Сил України
5 Закон України Про альтернативну (невійськову) службу
6 Постанова Кабінету міністрів України Положення
про порядок проходження
альтернативної (невійськової) служби
7 Закон України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців
та членів їх сімей
8 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
проведення безоплатного поховання померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій
і інвалідів війни
9 Постанова Кабінету міністрів України Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших
військових формувань та осіб рядового, начальницького складу
органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
10 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
проведення державної перевірки систем
фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел
іонізуючого випромінювання та планів взаємодії
у разі вчинення актів ядерного тероризму
11 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу
12 Закон України Про Національну гвардію України
13 Постанова Кабінету міністрів України Деякі питання фінансового забезпечення військовослужбовців Національної гвардії та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, включених до складу національного персоналу для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки
14 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
15 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
забезпечення військовослужбовців
та членів їх сімей житловими приміщеннями
16 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
на будівництво (придбання) житла
для військовослужбовців,
осіб рядового і начальницького складу
17 Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
18 Закон України Про Збройні Сили України
19 Закон України Про оборону України
20 Закон України Про використання земель оборони
21 Закон України Про Військову службу правопорядку у
Збройних Силах України
22 Закон України Про господарську діяльність у Збройних Силах України
23 Закон України Про державне оборонне замовлення
24 Закон України Про організацію оборонного планування
25 Закон України Про основи національної безпеки України
26 Закон України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб
27 Закон України Про порядок допуску та умови
перебування підрозділів збройних сил
інших держав на території України
28 Закон України Про порядок направлення підрозділів
Збройних Сил України до інших держав
29 Закон України Про правовий режим воєнного стану
30 Закон України Про правовий режим майна у Збройних Силах України
31 Закон України Про правовий режим надзвичайного стану
32 Закон України Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб
та їх соціальний захист
33 Закон України Про участь України в міжнародних операціях з
підтримання миру і безпеки
34 Постанова Кабінету міністрів України Деякі питання здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану
35 Наказ Міноборони Інструкція
про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями
36 Наказ Міноборони Інструкція
про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні
37 Наказ Міноборони Умови
оплати праці працівників (невійськовослужбовців)
апарату органів військового та державного
управління
38 Наказ Міноборони Про організацію робіт з виявлення, знешкодження
та знищення вибухонебезпечних предметів на території
України та взаємодію під час їх виконання
39 Наказ Міноборони Інструкція
про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам
40 Наказ Міноборони Інструкція
про організацію розгляду звернень та проведення
особистого прийому громадян у Міністерстві
оборони України та Збройних Силах України
41 Наказ Міноборони Інструкція
про порядок присвоєння класної кваліфікації
військовослужбовцям Збройних Сил України
42 Наказ Міноборони Положення
про організацію в Міністерстві оборони України
роботи з обчислення вислуги років для призначення
пенсій військовослужбовцям і соціального
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та членів їх сімей
43 Наказ Міноборони Про питання пересувань, пов’язаних із діяльністю
військових формувань Чорноморського флоту
Російської Федерації поза місцями
їх дислокації на території України
44 Наказ Міноборони Інструкція
з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України