Морське право

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Кодекс Кодекс торговельного мореплавства України
2 Закон України Про прийняття за основу проекту Закону України про внутрішні води, територіальне море та прилеглу зону України
3 Закон України Про морські порти України
4 Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ про арешт на морські судна
5 Закон України Про транспорт
6 Закон України Про перевезення небезпечних вантажів
7 Указ президента Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті
8 Постанова Кабінету міністрів України Порядок відкриття та закриття морських портів
9 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
участі стивідорних компаній, власників (користувачів) морських терміналів у розробленні плану локалізації та ліквідації аварій (катастроф), придбанні, утриманні обладнання, пристроїв та механізмів, відшкодуванні витрат на ліквідацію аварій на території та в акваторії морського порту
10 Постанова Кабінету міністрів України Про граничні норми добових витратдля відрядження членів екіпажів суден, інших
транспортних засобів та суми, що спрямовуються на їх харчування замість добових витрат
11 Постанова Кабінету міністрів України Порядок здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті
12 Наказ Мінтранс України Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України
13 Наказ Мінтранс України Інструкція про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України
14 Наказ Мінтранс України Перелік обов’язкового радіообладнання торговельних суден
15 Наказ Мінінфраструктури України Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників
16 Наказ Мінінфраструктури України Порядок надання послуг із забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт
17 Наказ Мінінфраструктури України Інструкція про звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України
18 Наказ Мінтранс України Правила
контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства
19 Наказ Мінтранс України Положення про порядок видання обов’язкових для
виконання посадовими особами приписів щодо усунення порушень
вимог нормативно-правових актів з питань безпеки
судноплавства та контроль за їх виконанням
20 Наказ Мінінфраструктури України Положення
про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден
21 Наказ Мінінфраструктури України Правила льодового проведення суден
22 Наказ Мінінфраструктури України Порядок видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах
23 Наказ Мінтранс України Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків
24 Наказ Мінтранс України Перелік обов’язкового суднового навігаційного обладнання та систем для торговельних суден (за винятком риболовних суден)
валовою місткістю менше 150 одиниць, які здійснюють будь-які рейси, та інших суден, що не здійснюють міжнародні рейси(1)
25 Наказ Мінтранс України Правила плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря,
Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах
26 Наказ Мінтранс України Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах України
27 Наказ Мінтранс України Правила пожежної безпеки на морських суднах України
28 Наказ Мінтранс України Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами
29 Наказ Мінтранс України Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах,
територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України
30 Наказ Мінтранс України Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за промірними роботами на акваторіях, підхідних
каналах та судноплавних шляхах воднотранспортного комплексу України
31 Наказ Мінтранс України Інструкція про порядок
здійснення контролю за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань безпеки судноплавства
32 Наказ Мінтранс України Інструкція з боротьби за живучість суден внутрішнього плавання
33 Наказ Мінтранс України Інструкція про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден
34 Наказ Мінтранс України Правила безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден
35 Наказ Мінтранс України Положення про порядок розслідування і обліку транспортних подій на внутрішніх водних шляхах України
36 Наказ Мінтранс України Правила пропуску суден через судноплавні шлюзи України
37 Наказ Мінтранс України Правила контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства
38 Наказ Мінінфраструктури України Про закриття морських портів
39 Наказ Мінінфраструктури України Порядок
здійснення прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення
40 Наказ Мінінфраструктури України Інструкція про порядок реєстрації ліній закордонного плавання
41 Наказ Мінінфраструктури України Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників
42 Наказ Мінінфраструктури України Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації й дипломування осіб командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і осіб суднової команди морських суден
43 Наказ Мінінфраструктури України Порядок видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і особам суднової команди морських суден
44 Наказ Мінінфраструктури України Перелік даних про судно, що надаються у тому числі за допомогою технічних суднових засобів
45 Наказ Мінінфраструктури України Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту
46 Наказ Мінінфраструктури України Правила технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд
47 Наказ Мінінфраструктури України Порядок надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України
48 Наказ Мінінфраструктури України Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення
49 Конвенція Міжнародна конвенція про пошук і рятування на морі 1979 року
50 Конвенція Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права
51 Конвенція Конвенція про запобігання забрудненню моря скидами відходів та іншими матеріалами
52 Конвенція Міжнародна конвенція
по запобіганню забрудненню
з суден 1973 року
53 Конвенція Конвенція
про захист Чорного моря від забруднення
54 Конвенція Конвенція про порядок ведення промислових операцій у північній Атлантиці
55 Конвенція Конвенція
про збереження морських живих ресурсів
Антарктики 1980 року
56 Конвенція Конвенція про режим проток