МВС

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Закон України Про міліцію
2 Закон України Про оперативно-розшукову діяльність
3 Закон України Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові
незаконними діями органів, що здійснюють
оперативно-розшукову діяльність, органів
досудового розслідування, прокуратури і суду
4 Закон України Про Дисциплінарний статут органів
внутрішніх справ України
5 Закон України Про засади запобігання і протидії корупції
6 Постанова Кабінету міністрів України Положення
про підрозділи ветеринарної міліції з проведення
карантинних ветеринарних заходів
7 Постанова Кабінету міністрів України Про утворення експертної служби
Міністерства внутрішніх справ
8 Постанова Кабінету міністрів України Положення
про Державну автомобільну інспекцію
Міністерства внутрішніх справ
9 Закон України Про Національне центральне бюро Інтерполу
10 Постанова Кабінету міністрів України Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей
11 Указ Президента України Про заходи щодо розвитку системи протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
12 Закон України Про наркотичні засоби, психотропні
речовини і прекурсори
13 Указ Президента України Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку,
охорони прав і свобод громадян
14 Закон України Про участь громадян в охороні громадського
порядку і державного кордону
15 Закон України Про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства
16 Закон України Про адміністративний нагляд за особами,
звільненими з місць позбавлення волі
17 Стандарт МВС ЗБРОЯ ПНЕВМАТИЧНА, КОНСТРУКТИВНО СХОЖІ З НЕЮ ВИРОБИ
ТА КУЛІ ДЛЯ НИХ
18 Стандарт МВС КОПІЇ ЗБРОЇ ІГРАШКОВІ ІМІТАЦІЙНІ
19 Стандарт МВС ЗБРОЯ СТРІЛЕЦЬКА ВИХОЛОЩЕНА
20 Стандарт МВС ЗБРОЯ СТРІЛЕЦЬКА НЕЙТРАЛІЗОВАНА
21 Стандарт МВС ПІСТОЛЕТИ ТА РЕВОЛЬВЕРИ
ПІД ПАТРОН ФЛОБЕРА
22 Стандарт МВС ПІСТОЛЕТИ ТА РЕВОЛЬВЕРИ СТАРТОВІ
23 Наказ МВС Положення про приймальню Міністерства внутрішніх справ України
24 Наказ МВС Правила
поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України
25 Наказ МВС Інструкція
з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України
26 Наказ МВС Регламент
Міністерства внутрішніх справ України
27 Наказ МВС Перелік
відомостей, що становлять службову інформацію
у системі Міністерства внутрішніх справ України
28 Наказ МВС Порядок здійснення догововірної работи в МВС
29 Наказ МВС Інструкція
про порядок видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності
30 Наказ МВС Про затвердження форми надання відомостей про державну реєстрацію транспортних засобів юридичних осіб
31 Наказ МВС Про затвердження Інструкції з організації оповіщення резервістів щодо їх виклику до військових частин Національної гвардії України для проходження підготовки, зборів
32 Наказ МВС Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини у 2014 році
33 Наказ МВС Про затвердження Інструкції з обладнання об’єктів, які охороняються внутрішніми військами МВС України, інженерно-технічними засобами охорони
34 Наказ МВС Інструкція
про порядок прийняття Державною міграційною службою України та її територіальними органами рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства
35 Наказ МВС Інструкція
про порядок приймання іспитів для отримання
права керування транспортними засобами
та видачі посвідчень водія
36 Наказ МВС Положення
про військові частини і підрозділи з охорони громадського порядку Національної гвардії України