Пенітенціарна сфера

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Кодекс Кримінально-виконавчий Кодекс України
2 Закон України Про Дисциплінарний статут органів
внутрішніх справ України
3 Закон України Про попереднє ув’язнення
4 Закон України Про оперативно-розшукову діяльність
5 Закон України Про застосування амністії в Україні
6 Закон України Про адміністративний нагляд за особами,
звільненими з місць позбавлення волі
7 Договір Договір
між Україною і Республікою Вірменія
про передачу осіб, засуджених до позбавлення
волі, для подальшого відбування покарання
8 Договір Договір
між Україною та Республікою Казахстан
про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі,
для подальшого відбування покарання
9 Договір Договір
між Україною та Республікою Узбекистан про
передачу осіб, засуджених до позбавлення волі,
для подальшого відбування покарання
10 Постанова Кабінету міністрів України Положення
про Державну пенітенціарну службу України
11 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
надання медичної допомоги хворим на туберкульоз особам, взятим під варту, чи які тримаються в установах виконання покарань
12 Постанова Кабінету міністрів України Положення
про спостережні комісії
13 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
надання екстреної медичної допомоги особам, узятим під варту або яким призначено покарання у виді позбавлення волі
14 Постанова Кабінету міністрів України Про невідкладні заходи щодо залучення до праці осіб,
які відбувають покарання в місцях позбавлення волі
15 Постанова Кабінету міністрів України Про зміни порядку відрахувань із заробітної плати
засуджених, що утримуються в установах Державної
пенітенціарної служби
16 Постанова Кабінету міністрів України Перелік
сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу
17 Постанова Кабінету міністрів України Про забезпечення речовим майном персоналу Державної кримінально-виконавчої служби
18 Указ Президента України Положення про порядок здійснення помилування
19 Наказ МінЮст Порядок
особистого прийому громадян у Державній пенітенціарній службі України
20 Наказ МінЮст Порядок
обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України
21 Наказ МінЮст Порядок
подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів Президента України про помилування
22 Наказ МінЮст Розмір
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Державна пенітенціарна служба України
23 Наказ МінЮст Порядок
забезпечення, обліку та експлуатації меблів, інвентарю і предметів господарчого призначення установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Державної пенітенціарної служби України
24 Наказ МінЮст Положення
про організацію продовольчого забезпечення у Державній кримінально-виконавчій службі України на мирний час
25 Наказ МінЮст Порядок
розслідування та обліку нещасних випадків і аварій, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України
26 Наказ МінЮст Положення
про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
27 Наказ МінЮст Інструкція
з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
28 Наказ МінЮст Типове положення
про будинок дитини при виправній колонії
29 Наказ МінЮст Порядок
виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт
30 Наказ МінЮст Правила
внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України
31 Наказ МінЮст Про заходи стосовно дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та при обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу — тримання під вартою під час кримінального провадження
32 Наказ МінЮст Інструкція
про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі
33 Наказ МінЮст Порядок
організації виробничої діяльності та залучення засуджених до суспільно корисної праці на підприємствах виправних центрів, виправних та виховних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України
34 Наказ МінЮст Положення
про педагогічну раду виховної колонії
35 Наказ МінЮст Порядок
організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі
36 Наказ МінЮст Положення
про відомчу пожежну охорону Державної кримінально-виконавчої служби України
37 Наказ МінЮст Перелік
видів документів, що створюються під час діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України, із зазначенням строків їх зберігання
38 Наказ МінЮст Порядок
обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового майна
39 Наказ МінЮст Положення
про відділення соціально-психологічної служби
40 Наказ МінЮст Порядок
організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет
41 Наказ МінЮст Порядок
організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах при виправних колоніях та слідчих ізоляторах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України
42 Наказ МінЮст Порядок
розгляду звернень громадян у Державній кримінально-виконавчій службі України
43 Наказ МінЮст Інструкція
про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів
44 Наказ МінЮст Порядок
складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна пенітенціарна служба України

45 Наказ МінЮст Порядок
взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
46 Наказ МінЮст Положення
про майстерню установи виконання покарань, слідчого ізолятора
47 Наказ МінЮст Порядок та умови
надання одноразової грошової допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання
48 Наказ МінЮст Порядок
забезпечення речовим майном засуджених, які відбувають покарання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
49 Наказ МінЮст Норма
витрат мила на туалетні, санітарно-гігієнічні потреби і миття в лазні для осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
50 Наказ МінЮст Положення
про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі
51 Наказ МінЮст Інструкція
про порядок надання засудженим короткочасних
виїздів за межі установ виконання покарань
52 Закон України Про амністію у 2014 році