Пенсія

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Закон України Про пенсійне забезпечення
2 Закон України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб
3 Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту
4 Закон України Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні
5 Закон України Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною
6 Закон України Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування
7 Постанова Кабінету міністрів України Про забезпечення виконання
функцій з призначення і виплати
пенсій органами Пенсійного фонду
8 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату
9 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Порядку проведення
перерахунку пенсій, призначених відповідно
до Закону України «Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб», та внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 р. N 393
10 Постанова Кабінету міністрів України Деякі питання соціального захисту
окремих категорій громадян
11 Постанова Кабінету міністрів України Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення громадян
12 Постанова Кабінету міністрів України Деякі питання
пенсійного забезпечення громадян
13 Постанова Кабінету міністрів України Про посилення соціального захисту населення
під час оплати житлово-комунальних послуг
14 Постанова Кабінету міністрів України Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення
15 Постанова Кабінету міністрів України Про підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни та деяких інших осіб, яким виповнилося 100 і більше років
16 Постанова ПФУ Про Порядок обліку, зберігання, оформлення
та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді
України та його органах
17 Постанова ПФУ Порядок
проведення актуарних розрахунків
у системі загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування
18 Постанова ПФУ Порядок
подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
19 Постанова ПФУ Інструкція
про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України
20 Постанова ПФУ Порядок
розгляду органами Пенсійного фонду України скарг
на рішення про накладення штрафу, нарахування пені
та заяв страхувальників при узгодженні ними вимоги
про сплату недоїмки із сплати страхових внесків
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
21 Постанова ПФУ Інструкція
про порядок обліку, зберігання і використання документів,
справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять
службову інформацію, в Пенсійному фонді
України та його органах
22 Постанова ПФУ Порядок
переведення і виплати пенсій відповідно до Тимчасової угоди
між Урядом України та Урядом Російської Федерації про гарантії
прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та
місцевостях, які прирівнені до районів Крайньої Півночі, у
галузі пенсійного забезпечення від 15 січня 1993 року
23 Постанова ПФУ Порядок
виплати пенсій працівникам установ
Національного банку України, які виходять
на пенсію за віком як державні службовці
24 Постанова ПФУ Інструкція
про застосування Порядку формування та використання
коштів резерву Пенсійного фонду
25 Постанова ПФУ Порядок
реєстрації та обліку свідоцтв про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування в органах
Пенсійного фонду України
26 Наказ МінПраці Порядок
здійснення нагляду за додержанням вимог
законодавства під час призначення (перерахунку)
та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України
27 Постанова ПФУ Порядок
подання та оформлення документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб»
28 Головдержслужба України Методика
щодо зарахування (включення) до стажу
державної служби періодів роботи (служби)
колишніх працівників і осіб рядового
та начальницького складу органів
внутрішніх справ
29 Постанова ПФУ Порядок
розгляду скарг на рішення органів Пенсійного
фонду України щодо пенсійного забезпечення
30 Постанова ПФУ Порядок
подання та оформлення документів для призначення
пільгової пенсії та перерахування підприємствами
та організаціями коштів на її виплату відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18.07.2007 N 937
31 Постанова ПФУ Порядок
подання документів для призначення і виплати
щомісячного довічного грошового утримання суддям
у відставці органами Пенсійного фонду України
32 Постанова ПФУ Порядок
отримання з Державного реєстру фізичних осіб —
платників податків та інших обов’язкових платежів
даних про заробітну плату (дохід) для обчислення
пенсії у разі втрати документів
про її нарахування та виплату
33 Постанова ПФУ Порядок
підтвердження періодів роботи, що зараховуються
до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових
умовах або за вислугу років
34 Наказ Мінпраці Порядок
здійснення нагляду за додержанням вимог
законодавства під час призначення (перерахунку)
та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України
35 Постанова ПФУ Порядок визначення показників
середньої заробітної плати (доходу) в Україні,
з якої сплачено страхові внески та яка відповідно
до Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» враховується
для обчислення пенсії
36 Наказ Мінекономіки Порядок
взаємодії та обміну інформацією
між Міністерством економіки України,
Фондом державного майна України,
Державною податковою адміністрацією України
та Пенсійним фондом України про підприємства,
стосовно яких порушено провадження
у справі про банкрутство
37 Наказ Мінтрансзв’язку Інструкція
про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог
національним оператором поштового зв’язку
38 Постанова ПФУ Положення
про забезпечення охорони державної таємниці
під час здійснення контрольних функцій
органами Пенсійного фонду України
39 Постанова ПФУ Порядок
виплати доплати до надбавок окремим категоріям осіб,
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
40 Постанова ПФУ Положення
про Комісію Пенсійного фонду України
з питань розгляду скарг громадян
на рішення органів Пенсійного фонду України
щодо пенсійного забезпечення
41 Постанова ПФУ Порядок
ведення органами Пенсійного фонду України
обліку надходження сум платежів
42 Постанова ПФУ Порядок
взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
43 Постанова ПФУ ПОРЯДОК
звірення платників страхових внесків
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
44 Постанова ПФУ Перелік
питань для здійснення планових перевірок
органами Пенсійного фонду України
45 Постанова ПФУ Порядок
організації та проведення особистого прийому громадян
у центральному апараті Пенсійного фонду України
46 Постанова ПФУ Порядок
складання, подання запиту
на публічну інформацію та її отримання
у Пенсійному фонді України
47 Постанова ПФУ Порядок
заповнення та подання державному реєстраторові форм повідомлень про початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
48 Постанова ПФУ Про затвердження форми повідомлення про проведення планової перевірки платника єдиного внеску
49 Постанова ПФУ Порядок
виплати доплати до пенсії окремим категоріям осіб, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року