Постанови ВАСУ

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Постанова ВАСУ Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів
2 Постанова ВАСУ Про практику застосування адміністративними
судами законодавства у справах із приводу
оскарження рішень, дій чи бездіяльності
державної виконавчої служби
3 Постанова ВАСУ Про судову практику застосування
статей 235 — 240 Кодексу адміністративного
судочинства України
4 Постанова ВАСУ Про забезпечення однакового застосування
норм права при вирішенні справ першою судовою палатою
Вищого адміністративного суду України
5 Постанова ВАСУ Про аналіз практики застосування
адміністративними судами статей 40, 42
Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування»
6 Постанова ВАСУ Про судову практику вирішення
адміністративними судами спорів,
що виникають у зв’язку із застосуванням
статті 6 Закону України «Про соціальний
захист дітей війни»
7 Постанова ВАСУ Про судову практику вирішення адміністративними судами спорів, що виникають у зв’язку із застосуванням статей 39, 48, 50, 52, 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
8 Постанова ВАСУ Про практику застосування адміністративними судами законодавства під час розгляду та вирішення справ стосовно реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо)
9 Постанова ВАСУ Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»
10 Постанова ВАСУ Про судове рішення в адміністративній справі
11 Постанова ВАСУ Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»
12 Постанова ВАСУ Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом
13 Постанова ВАСУ Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця та
особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту,
примусового повернення і примусового видворення іноземця чи
особи без громадянства з України та спорів, пов’язаних із
перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні
14 Лист ВАСУ Щодо однакового застосування адміністративними судами окремих приписів Податкового кодексу України