Нерухомість, Земля, Оцінка, Геодезія

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Кодекс Земельний Кодекс
2 Закон України Про землеустрій
3 Закон України Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні
5 Постанова Кабінету міністрів України Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства
6 Наказ МінЖКХ Інструкція
щодо проведення поділу, виділу та розрахунку
часток об’єктів нерухомого майна
7 Постанова ПВСУ Про практику застосування судами законодавства,
що регулює право приватної власності громадян на
жилий будинок
8 Постанова ПВСУ Про практику застосування судами земельного
законодавства при розгляді цивільних справ
9 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь
10 Закон України Про державну експертизу
землевпорядної документації
11 Кодекс Цивільний Кодекс
12 Постанова Кабінету міністрів України Положення
про Державний фонд документації із землеустрою
13 Постанова Кабінету міністрів України Національний Стандарт №3
«Оцінка цілісних майнових комплексів»
14 Закон України Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень
15 Закон України Про природно-заповідний фонд України
16 Закон України Про оренду землі
17 Закон України Про відчуження земельних ділянок,
інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені,
які перебувають у приватній власності,
для суспільних потреб
чи з мотивів суспільної необхідності
18 Закон України Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність
19 Закон України Про державну експертизу
землевпорядної документації
20 Закон України Про оцінку земель
21 Закон України Про охорону земель
22 Закон України Про державний контроль за використанням
та охороною земель
23 Закон України Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв)
24 Закон України Про мораторій на зміну
цільового призначення окремих земельних ділянок
рекреаційного призначення
в містах та інших населених пунктах
25 Закон України Про правовий режим земель охоронних зон
об’єктів магістральних трубопроводів
26 Закон України Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність
27 Закон України Про землі енергетики
та правовий режим спеціальних зон
енергетичних об’єктів
28 Постанова Кабінету міністрів України Положення
про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України
29 Постанова Кабінету міністрів України Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг
30 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
ведення Державного земельного кадастру
31 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь
32 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
загальнодержавного топографічного і тематичного картографування
33 Постанова Кабінету міністрів України Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”
34 Постанова Кабінету міністрів України Деякі питання проведення земельних аукціонів
35 Постанова Кабінету міністрів України Про деякі питання посвідчення права власності
на земельну ділянку
36 Постанова Кабінету міністрів України Деякі питання реалізації права власності
на землю громадянами України
37 Постанова Кабінету міністрів України Про ідентифікацію об’єктів нерухомого майна
для державної реєстрації прав на них
38 Постанова Кабінету міністрів України Деякі питання Державної служби геодезії, картографії та кадастру
39 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
проведення інвентаризації земель
41 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
охорони геодезичних пунктів
42 Постанова Кабінету міністрів України Методика
нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)
43 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою
44 Постанова Кабінету міністрів України Положення
про моніторинг земель
45 Постанова Кабінету міністрів України Деякі питання застосування геодезичної
системи координат
46 Постанова Кабінету міністрів України Про експертну грошову оцінку земельних ділянок
47 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
збирання, використання, поширення інформації
про опустелювання та деградацію земель
48 Постанова Кабінету міністрів України Методика
визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок
самовільного зайняття земельних ділянок, використання
земельних ділянок не за цільовим призначенням,
зняття ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту) без спеціального дозволу
49 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
складення плану земельно-господарського
устрою території населеного пункту