СБУ

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Закон України Про Службу безпеки України
2 Закон України Про оперативно-розшукову діяльність
3 Закон України Про організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю
4 Закон України Про боротьбу з тероризмом
5 Закон України Про контррозвідувальну діяльність
6 Закон України Про загальну структуру і чисельність
Служби безпеки України
7 Закон України Перелік
платних адміністративних послуг, що
надаються Службою безпеки
8 Закон України Про додержання прав людини під час
проведення оперативно-технічних заходів
9 Постанова Кабінету міністрів України Положення
про порядок розроблення, виготовлення,
реалізації та придбання спеціальних технічних засобів
для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів
негласного отримання інформації
10 Закон України Порядок
здійснення державного контролю за міжнародними
передачами товарів подвійного використання
11 Наказ СБУ Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку, іншими засобами негласного отримання інформації
12 Наказ СБУ Порядок
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку, іншими засобами негласного отримання інформації
13 Наказ СБУ Особливості
відбору та прийому на навчання до Національної академії Служби безпеки України та Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”
14 Наказ СБУ Звід
відомостей, що становлять державну таємницю
15 Наказ СБУ Інструкція
про порядок роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України
16 Наказ СБУ Порядок
відпуску речового майна та застосування норм забезпечення речовим майном у мирний час в Службі безпеки України
17 Наказ СБУ Положення
про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
18 Наказ СБУ Інструкція
про організацію забезпечення
і надання військовослужбовцям
Служби безпеки України
та членам їх сімей житлових приміщень
19 Наказ СБУ Порядок
організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції
20 Наказ СБУ Інструкція
про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України
21 Наказ СБУ Про харчування у санаторно-курортних та оздоровчих закладах Служби безпеки України
22 Наказ СБУ Положення
про розслідування та облік аварій
на об’єктах Служби безпеки України
23 Наказ СБУ Інструкція
про порядок проведення обов’язкових психіатричних оглядів у Службі безпеки України
24 Наказ СБУ Про установлення відомчої відзнаки Служби безпеки України “Холодна зброя” та затвердження Положення про неї
25 Наказ СБУ Положення
про проходження військової служби особами
офіцерського складу, прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України
26 Наказ СБУ Інструкція
про організацію у Службі безпеки України виявлення осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини
27 Наказ СБУ Інструкція
про порядок приймання, реєстрації та розгляду в Службі безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення
28 Наказ СБУ Інструкція
про порядок проведення службового
розслідування у Службі безпеки України
29 Наказ СБУ Інструкція
про порядок підбору кандидатів на навчання
у вищих навчальних закладах України, які здійснюють
підготовку фахівців для потреб
Служби безпеки України за державним замовленням
30 Наказ СБУ Інструкція
про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства
31 Наказ СБУ Інструкція
про порядок вивчення співробітниками
Служби безпеки України іноземних мов,
удосконалення рівня володіння ними
та мовної сертифікації
32 Наказ СБУ Про затвердження Порядку обміну даними
між суб’єктами інтегрованого управління кордонами
33 Наказ СБУ Методика
аналізу ризиків з метою протидії нелегальній міграції
34 Наказ СБУ Інструкція
про порядок забезпечення доступу
до публічної інформації
у Службі безпеки України
35 Наказ СБУ Норми
використання наркотичних засобів
і психотропних речовин
у навчальних цілях з розрахунку
на одного собаку на рік
36 Наказ СБУ Інструкція
з організації спеціальної підготовки громадян України
для прийняття на військову службу за контрактом
в Службу безпеки України
37 Наказ СБУ Про деякі питання організації виконання стрибків
з парашутом в Службі безпеки України
38 Наказ СБУ Інструкція
з організації фізичної та вогневої підготовки
в Службі безпеки України
39 Наказ СБУ Порядок
надання та розгляду узагальнених матеріалів