Соціальний захист

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Закон України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням
2 Постанова ФСС Порядок
отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
3 Постанова ФСС Порядок
призначення, перерахування
та проведення страхових виплат
5 Постанова Кабінету міністрів України Питання медико-соціальної експертизи
6 Постанова ФСС Інструкція
про порядок проведення перевірок страхувальників
по коштах Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності,
прийняття рішень за їх результатами
та процедуру оскарження
7 Закон України Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування
8 Наказ Мінпраці Порядок
надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової
її виплати для організації безробітними
підприємницької діяльності
9 Розяснення МінЮст До питання про виплату заробітної плати та соціальних виплат через платіжні картки
10 Закон України Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні
11 Закон України Про оздоровлення та відпочинок дітей
12 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
розслідування та обліку нещасних
випадків невиробничого характеру
13 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним
випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства,
установи, організації
14 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
відшкодування витрат Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності на виплату
допомоги при народженні дитини
15 Постанова Кабінету міністрів України Деякі питання, пов’язані із сплатою
страхових внесків на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування
16 Постанова Кабінету міністрів України
порядок
віднесення громадян із числа тих, які брали участь
у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних
випробуваннях, у військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї або постраждали
за інших обставин від радіаційного опромінення
не з власної вини, до відповідних категорій осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
17 Постанова Кабінету міністрів України Про норми харчування та часткову
компенсацію вартості продуктів для осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи
18 Закон України Про основи соціального захисту бездомних
осіб і безпритульних дітей
19 Закон України Про соціальний захист дітей війни
20 Закон України Про державну соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам
21 Закон України Про реабілітацію інвалідів в Україні
22 Закон України Про державну соціальну допомогу інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам
23 Закон України Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям
24 Закон України Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні
25 Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту
26 Закон України Про державну допомогу сім’ям з дітьми
27 Закон України Про охорону праці
28 Закон України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців
та членів їх сімей
29 Закон України Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні
30 Закон України Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
31 Постанова Верховної Ради Про тлумачення Закону України «Про реабілітацію
жертв політичних репресій в Україні»
32 Постанова Кабінету міністрів України Про порядок надання пільг, передбачених
Законом України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»
33 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
надання компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням
34 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
проведення безоплатного капітального ремонту
власних житлових будинків і квартир осіб,
що мають право на таку пільгу
35 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування
36 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
забезпечення інвалідів автомобілями
37 Постанова Кабінету міністрів України ПорядокК
призначення та виплати тимчасової державної
допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати дитину
або місце проживання їх невідоме
38 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
забезпечення санаторно-курортними путівками
деяких категорій громадян структурними підрозділами
з питань соціального захисту населення районних,
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,
виконавчими органами міських рад
39 Постанова Кабінету міністрів України Про щорічну допомогу на оздоровлення
громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
40 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд
41 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
виплати грошової компенсації
вартості санаторно-курортного лікування
деяким категоріям громадян
42 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
призначення і виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги
43 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних
установ, військовослужбовцям, особам рядового
і начальницького складу
44 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
призначення і виплати державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям
45 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
призначення і виплати державної
допомоги сім’ям з дітьми
46 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним
47 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
видачі посвідчень особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи
48 Постанова Кабінету міністрів України Про спрощення порядку надання населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива
49 Постанова Кабінету міністрів України Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни
50 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
51 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення