Трудові відносини

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Кодекс Кодекс законів про працю України
2 Постанова ПВСУ Про практику розгляду судами трудових спорів
3 Постанова ПВСУ Про практику застосування судами законодавства
про оплату праці
4 Закон України Про охорону праці
5 Закон України Про відпустки
6 Закон України Про колективні договори і угоди
7 Указ Президії Верховної Ради СРСР Про умови праці робітників і службовців, зайнятих
на сезонних роботах
8 Постанова Ради Міністрів СРСР Про порядок та умови суміщення професій (посад)
9 Закон України Про порядок вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів)
10 Постанова Кабінету міністрів України Про роботу за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій
11 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Порядку обчислення
середньої заробітної плати
12 Постанова Кабінету міністрів України Умови, тривалість, порядок надання
та оплати творчих відпусток
13 Постанова Кабінету міністрів України Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів
14 Наказ Мінпраці України Про затвердження Форми трудового договору між працівником
і фізичною особою, яка використовує найману працю,
та Порядку реєстрації трудового договору між працівником
і фізичною особою, яка використовує найману працю
15 Наказ Мінпраці України Про затвердження Типової форми
контракту з працівником
16 Наказ Мінпраці України Інструкція
про порядок ведення трудових книжок працівників
17 Закон України Про професійних творчих працівників та творчі спілки
18 Наказ МОЗ України Порядок
встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків
19 Постанова Кабінету міністрів України Деякі питання розслідування та
обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві
20 Постанова Кабінету міністрів України Питання медико-соціальної експертизи
21 Наказ МОЗ України Про затвердження Інструкції
про встановлення груп інвалідності
22 Наказ МОЗ України Критерії
встановлення ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків
23 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів,
професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право
на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими
і важкими умовами праці та за особливий характер праці
24 Постанова Кабінету міністрів України Про Порядок проведення атестації
робочих місць за умовами праці
25 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження списків виробництв, робіт,
професій, посад і показників, зайнятість в
яких дає право на пенсію за віком на
пільгових умовах
26 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу
27 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця
28 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
формування та ведення переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців
29 Постанова Кабінету міністрів України Перелік
професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам
30 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
проведення компенсації громадянам втрати частини
грошових доходів у зв’язку з порушенням
термінів їх виплати
31 Закон України Про компенсацію громадянам втрати частини
доходів у зв’язку з порушенням
строків їх виплати
32 Постанова Кабінету міністрів України Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
33 Постанова Кабінету міністрів України Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
34 Закон України Про професійний розвиток працівників