Кримінальні Постанови ПВСУ

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Постанова ВСУ Про судову практику у справах про контрабанду
та порушення митних правил
2 Постанова ВСУ Про практику застосування судами застави
як запобіжного заходу
3 Постанова ВСУ Про судову практику в справах про знищення та пошкодження
державного чи колективного майна шляхом підпалу або
внаслідок порушення встановлених законодавством вимог
пожежної безпеки
4 Постанова ВСУ Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння
та інші правопорушення, пов’язані з корупцією
5 Постанова ВСУ Про практику розгляду судами справ
про застосування примусових
заходів виховного характеру
6 Постанова ВСУ Про судову практику у справах про хабарництво
7 Постанова ВСУ Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
або прекурсорів
8 Постанова ВСУ Про судову практику в справах про викрадення та інше
незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами,
вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи
радіоактивними матеріалами
9 Постанова ВСУ Про умовно-дострокове звільнення від відбування
покарання і заміну невідбутої частини покарання
більш м’яким
10 Постанова ВСУ Про судову практику у справах про необхідну оборону
11 Постанова ВСУ Про судову практику в справах
про злочини проти життя та здоров’я особи
12 Постанова ВСУ Про практику застосування судами законодавства
про відповідальність за окремі злочини
у сфері господарської діяльності
13 Постанова ВСУ Про практику застосування судами
запобіжного заходу у вигляді
взяття під варту та продовження
строків тримання під вартою на стадіях
дізнання і досудового слідства
14 Постанова ВСУ Про практику призначення судами
кримінального покарання
15 Постанова ВСУ Про застосування законодавства, яке забезпечує
право на захист у кримінальному судочинстві
16 Постанова ВСУ Про судову практику у справах
про перевищення влади або службових повноважень
17 Постанова ВСУ Про застосування судами законодавства
про відповідальність за втягнення неповнолітніх
у злочинну чи іншу антигромадську діяльність
18 Постанова ВСУ Про практику застосування судами України
законодавства у справах про
злочини неповнолітніх
19 Постанова ВСУ Про деякі питання застосування законодавства,
яке регулює порядок і строки затримання
(арешту) осіб при вирішенні питань, пов’язаних
з їх екстрадицією
20 Постанова ВСУ Про деякі питання, що виникають під час
розгляду судами України скарг на постанови
органів дізнання, слідчого, прокурора
про порушення кримінальної справи
21 Постанова ВСУ Про практику застосування судами України
законодавства, що регулює повернення
кримінальних справ на додаткове розслідування
22 Постанова ВСУ Про практику застосування
судами законодавства про кримінальну
відповідальність за легалізацію
(відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом
23 Постанова ВСУ Про практику застосування судами
примусових заходів медичного
характеру та примусового лікування
24 Постанова ВСУ Про практику постановлення судами
вироків (постанов) при розгляді
кримінальних справ в апеляційному порядку
25 Постанова ВСУ Про судову практику у справах
про хуліганство
26 Постанова ВСУ Про незалежність судової влади
27 Постанова ВСУ Про судову практику у справах про злочини
проти статевої свободи
та статевої недоторканості особи
28 Постанова ВСУ Про практику винесення судами
окремих ухвал (постанов)
у кримінальних справах
29 Постанова ВСУ Про практику застосування
кримінально-процесуального законодавства
при попередньому розгляді кримінальних справ
у судах першої інстанції
30 Постанова ВСУ Про практику застосування судами України
законодавства про погашення і зняття судимості
31 Постанова ВСУ Про судову практику у справах про злочини
та інші правопорушення проти довкілля
32 Постанова ВСУ Про практику застосування судами України
законодавства про звільнення особи
від кримінальної відповідальності
33 Постанова ВСУ Про практику розгляду судами кримінальних
справ про злочини, вчинені стійкими
злочинними об’єднаннями
34 Постанова ВСУ Про практику застосування судами України
законодавства у справах про злочини
проти безпеки виробництва
35 Постанова ВСУ Про судову практику у справах
про злочини проти власності
36 Постанова ВСУ Про практику застосування судами кримінального
законодавства про повторність, сукупність
і рецидив злочинів та їх правові наслідки
37 Постанова ВСУ Про деякі питання застосування судами України
законодавства при дачі дозволів на тимчасове
обмеження окремих конституційних прав
і свобод людини і громадянина під час
здійснення оперативно-розшукової діяльності,
дізнання і досудового слідства