Виконавче провадження

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Закон України Про державну виконавчу службу
2 Наказ МінЮст Інструкція
з організації примусового виконання рішень
3 Наказ МінЮст Тимчасове положення
про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна
4 Постанова Кабінету міністрів України Положення
про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з
реалізації заставленого майна
5 Наказ МінЮст Порядок
реалізації арештованого майна
6 Постанова ВГСУ Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України

7 Постанова ВСУ Про практику розгляду судами скарг на рішення,
дії або бездіяльність органів і посадових осіб
державної виконавчої служби та звернень учасників
виконавчого провадження
8 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
розпорядження майном, конфіскованим за рішенням
суду і переданим органам державної
виконавчої служби
9 Рішення НКЦПФР Порядок
реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення
10 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
обліку, зберігання, оцінки вилученого митними
органами майна, щодо якого винесено рішення
суду про конфіскацію, передачі його органам
державної виконавчої служби
і розпорядження ним
11 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
накладення арешту на цінні папери
12 Наказ МінЮст Положення
про умови і порядок проведення
тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих
організацій для реалізації арештованого державними
виконавцями майна
13 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках
14 Наказ МінЮст Порядок
доступу державних виконавців до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
15 Наказ МінЮст Порядок
взаємодії органів державної виконавчої служби та
податкової міліції при примусовому виконанні рішень
судів про стягнення коштів на користь держави за
позовами органів державної податкової служби
16 Наказ МінЮст Порядок
взаємодії органів державної виконавчої служби
та митних органів при переданні майна,
конфіскованого за рішеннями судів,
та розпорядженні ним
17 Указ Президента Положення
про Державну виконавчу службу України
18 Закон України Про введення мораторію на примусову
реалізацію майна
19 Закон України Про виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з прав людини
20 Закон України Про гарантії держави щодо виконання судових рішень
21 Закон України Про виконавче провадження
22 Наказ МінЮст Порядок
здійснення органами державної виконавчої служби
виконання рішень судів та інших органів (посадових
осіб) стосовно підприємств, установ, організацій,
діяльність яких пов’язана з державною таємницею
23 Наказ МінЮст Порядок
роботи з документами в органах
державної виконавчої служби
24 Постанова Кабінету міністрів України Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри
25 Наказ МінЮст Порядок
проведення Державною виконавчою службою України перевірок діяльності структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України
26 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
використання коштів виконавчого провадження
27 Наказ МінЮст Порядок
особистого прийому громадян
у Державній виконавчій службі України
28 Наказ МінЮст Інструкція
про порядок оформлення, обліку, використання
та зберігання службових посвідчень
працівників органів державної виконавчої служби