Оформлення довіренності, якщо довіритель знаходиться в США, Швейцарії, Японії, Фінляндії, Швеції, Росії?

Як оформити довіренність, якщо довіритель знаходиться в США, Швейцарії, Японії, Фінляндії, Швеції, Росії або в країнах СНД?

При виникненні необхідності представлення інтересів перед державними органами, підприємствами, організаціями, установами, в момент знаходження закордоном наприклад, в США, у особи є два варіанта дій:

1. Звернутися до консульства або посольства України, які відповідно до «Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України» , наділені відповідними повноваженнями, а саме:

1) посвідчуються правочини (договори, заповіти, довіреності
та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та
заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків,
гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що
знаходиться в Україні;

2) вживаються заходи до охорони спадкового майна;

3) видаються свідоцтва про право на спадщину;

4) видаються свідоцтва про право власності на частку в
спільному майні подружжя;

5) засвідчується вірність копій (фотокопій) документів і
виписок з них;

6) засвідчується вірність підпису на документах;

7) засвідчується справжність електронного цифрового підпису
на електронних документах (за наявності технічної можливості
роботи з електронними документами);

8) засвідчується вірність перекладу документів з однієї мови
на іншу;

9) посвідчується факт, що фізична особа є живою;

10) посвідчується факт перебування фізичної особи в певному
місці;

11) посвідчується тотожність фізичної особи з особою,
зображеною на фотокартці;

12) посвідчується час пред’явлення документів;

13) приймаються у депозит грошові суми та цінні папери;

14) учиняються виконавчі написи;

15) учиняються морські протести;

16) приймаються на зберігання документи.

2. Звернутися до місцевого нотаріуса, для видачі необхідних документів з накладенням Апостилю відповідно до “Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів» . Відповідно до цієї Конвенції кожна з Договірних держав звільняє від легалізації документи, на які поширюється ця Конвенція і які мають бути представлені на її території. Апостиль повинен мати форму квадрата, довжина сторін якого дорівнює щонайменше 9 сантиметрам.
Заповнений належним чином апостиль засвідчує справжність підпису, якість, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичність відбитку печатки або штампу, якими скріплений документ.Підпис, відбиток печатки або штампа на апостилі не потребують ніякого засвідчення.
Однак, треба зауважити, що документ, та Апостиль будуть видані на мові країни в якій Ви знаходитесь, у зв’язку з чим, необхідно буде зробити нотаріально засвідченний переклад.

3. Документи з Росії та інших країн СНД не потребують ні легалізації, ні проставлення Апостилю. Відповідно до «Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах» , форма і термін дії доручення визначаються за законодавством Договірної Сторони, на території якої видано доручення. Тобто якщо довіренність буде видана на території Кахастану на казахській мові, то після нотаріального перекладу на українську мову, така довіренність не потребує легалізації.
Подібні угоди також укладені з Китаєм, Польщею, Литвою, Молдовою, Естонією, Грузією, Латвією, Узбекистаном, Македонією, Турцією, Чехією, Грецією, КНДР, Панамою, Іраном, Болгарією, Кіпром, Єгиптом, Лівією і Монголією.