Як отримати свій вклад в Банку який ліквідовується?

Як отримати свій вклад в Банку який ліквідовується?

Ні для кого не є великою таємницею, що в умовах кризової ситуації, анексії Кримського півоострову та війни на сході України, ще з початку 2014 року, велика кількість, банків які не були достатньо великими або не мали значного капіталу зіштовхнулись зі значними проблемами фінансового характеру. Внаслідок чого Національний Банк України визнав значну кількість з них неплатоспроможними відповідно до критеріїв визначених у статті 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність», та розпочав процедуру ліквідації. З самим офіційним переліком банків які знаходяться в стані ліквідації можливо ознайомитися на офіційному сайті Національного банку України.
Однак, саму процедуру ліквідації Банку здійснює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Виведення неплатоспроможного банку з ринку здійснюється Фондом одним з таких способів:

1) ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб;
2) ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку;
3) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;
4) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;
5) продаж неплатоспроможного банку інвестору.

В данному випадку нас буде цікавити ліквідація банку з відшкодуванням з вкладів фізичних осіб. Відразу треба сказати, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує вкладникам ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, суму коштів за його вкладами, включаючи ВІДСОТКИ на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, однак не більше ніж двісті тисяч гривень.

Сам Фонд, не здійснює ніяких виплат вкладникам, він це робить через банки-агенти з якими уклав відповідні договори (наприклад ліквідується банк «Вулкан» однак саму виплату здійснює банк «Депозит і Кредит»). Фонд подає до банку реєстр вкладників і зараховує кошти для виплат.

Для отримання коштів вкладник або інша особа (представник, спадкоємець тощо) звертається до Фонду із заявою про виплату гарантованої суми відшкодування.

До заяви додаються:

— копія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) — сторінки, що містять — прізвище, ім’я, по батькові, інформацію про серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі, місце проживання або місце перебування;

— копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІНН) або копія сторінки паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Відповідно до зразка наведеному в законі приблизно наступна форма заяви.

Вкладник може уповноважити довірену особу для можливості представлення його інтересів у Фонді, та банку-агенті за допомогою довіренності, для видачі якої необхідно звернутися до нотаріуса. В довіренності мають бути зазначені повноваження щодо представниццтва, отримання грошових коштів, подачі та отримання заяв, клопотань, листів та інше.

Приклад зразка довіренності для отримання вкладу:

«Бути моїм представником у відносинах з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, його органами та уповноваженими особами, банками-агентами та іншими фінансовими установами з питань пов’язаних з:

— отриманням вкладу;

Для виконання наданих повноважень ПРЕДСТАВНИК має права:

— подавати заяви щодо отримання вкладу та інші, клопотання подавати та отримувати листи, скарги та іншу документацію;

— звертатися до уповноважених органів по будь-яким питанням у зв’язку з наданними повноваженнями;

— отримувати на рахунок або готівкою суму відшкодування за рахунок коштів Фонду, здійснювати перекази цієї суми на мій рахунок, відкривати рахунки на моє ім’я;

— подавати інші документи вкладника, що будуть необхідні для здійснення наданих повноважень;

З метою належного виконання Довіреності ПРЕДСТАВНИК також вправі підписувати подавати та отримувати будь-які інші відмінні від названих вище документи, які хоч прямо і не вказані у Довіреності, але передбачені чинним законодавством України та будуть необхідними для повного виконання дорученого.»

Звертаємо Вашу увагу, що якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків вкладника, то довірена особа додатково подає копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію вкладника в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.
Отже після того, як Ви або Ваша довірена особа написали заяву про отримання вкладу, треба постійно передивлятися інформацію на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, щодо надходження оголошення про початок виплати і через який банк-агент будуть здійснюватись виплати.

Відповідно до Положення «Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами» Банк-агент забезпечує доступність отримання вкладниками гарантованих сум відшкодувань у будь-якій установі банку. Тобто, Ви можете звернутись до будь-якого відділення банку і Вам не мають права відмовити, але так на папері, для економії Вашого часу рекомендую передзвонити спочатку на гарячу лінію Банку і отримати інформацію в яких відділеннях здійснюються виплати.

При зверненні безпосередньо у відділення Вам необхідно з собою мати паспорт та ідентифікаційний код, якщо Ви є резидентом України, тобто маєте постійне місце проживання в Україні. Якщо ви не є резидентом, маєте постійне місце проживання в іншій країні, при зверненні необхідно мати тільки паспортний документ. Довірена особа при зверненні також має мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Якщо Ви звернулись до банку-агента, але Вас не має в списках вкладників, або з інших причин банк-агент, не виплачує грошові кошти, то необхідно негайно повідомити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, так як виплати банком-агентом у таких випадках здійснюються після отримання банком-агентом письмового повідомлення від Фонду про дозвіл щодо виплати коштів.

Поширені питання по виплаті вкладів при ліквідації банку:

1. В якій валюті здійснюється виплата депозиту, якщо депозит був відкритий у іноземній валюті

Відшкодовувати кошти за вкладом в іноземній валюті банк-агент здійснює в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку. Важливо перерахування за офіційним курсом здійснюється не на день виплати!

2. Як здійснюються виплати за вкладами малолітніх?

Виплата депозитних коштів за вкладами, відкритими на ім’я малолітніх осіб, здійснюється їх законним представникам — батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам). Важливо батькам треба надати окрім загального переліку документів, ще нотаріально засвідчену копія свідоцтва про народження дитини або нотаріально засвідчену копію іншого документа, що підтверджує статус законного представника особи (рішення суду тощо).

3. Які документи треба пред’явити опікуну або піклувальнику?

Опікун або піклувальник має пред’явити документ, що підтверджує статус законного представника вкладника, — рішення суду тощо.

4. Як отримати спадкоємцю виплати за вкладами?

Виплата сум відшкодування спадкоємцям здійснюється за результатами розгляду їх індивідуальних звернень. Важливо, спадкоємець додатково до загального переліку документів має подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини.

5. Строки виплати банками-агентами відшкодування, та строк звернення вкладника до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?

Строк виплати банком-агентом відшкодувань вкладникам становить тридцять робочих днів з дня отримання від Фонду коштів. По закінченні цього строку банк–агент повертає до Фонду не отриману вкладниками суму та надає Фонду звіти про виплати.

Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами в день внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи, відповідно до ст 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

6. Виплата вкладів гарантується разом з відсотками?

Так відшкодовуються кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 000 гривень, тобто граничної суми.