Заява стягувача — фізичної особи

Начальнику відділу державної

виконавчої служби _______________

 _______________управління  юстиції

  ________________________________

________________________________

(П.І.П. стягувача )

________________________________

 (адреса стягувача)

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу Вас прийняти на виконання ________________________________

(назва виконавчого документа)

№____ від «__» ______200__року, виданий _____________________________

(назва органу, що видав виконавчий документ)

____________________   про стягнення з _______________________________

( найменування боржника)

на нашу користь боргу _________________.

(сума боргу)

 

Прошу кошти перерахувати за реквізитами: _________________________

(назва банку)

р/р _______________, код__________, МФО__________.

/дата/                                                                          /підпис/

 

Скачати заяву стягувача-фізичної особи