Заява стягувача – юридичної особи для подачі виконавчого документа на виконання

Начальнику відділу державної

виконавчої служби _______________

_______________управління  юстиції

________________________________

________________________________

(назва стягувача – юридичної особи)

________________________________

(адреса стягувача – юридичної особи)

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу Вас прийняти на виконання  (назва виконавчого документа)

№____ від «__» ______200__року, виданий  (назва органу, що видав виконавчий документ)

____________________   про стягнення з ( найменування боржника) на нашу користь боргу  (сума боргу)

 

Прошу кошти перерахувати за реквізитами: (назва банку) р/р _______________, код__________, МФО__________.

 

Додаток: довіреність на представництво інтересів стягувача – юридичної особи

 

 

Представник стягувача        ___________

(підпис)                                    (П.І.П.)

 

Скачати заяву стягувача-юридичної особи для пред’явлення виконавчого документа до виконання